גיוס הון בסך כ- 629 מיליון ש"ח בהנפקת ניירות ערך ע"י רציו מימון | שוק ההון 11/2016