הסכם עם גרינסטון (TASE:GRTN) להשקעה בחברה העוסקת בתחום חיפושי זהב באתיופיה | עסקאות בינלאומיות 3/2014