יצוג חברה הולנדית נאנט רייל אסטייט גרופ בעסקה בחברת (ROBYG S.A. (ROB:WSE הנסחרת בבורסה לניירות ערך בוורשה, פולין