ייצוג שותפות ציבורית זרח בעסקה המוערכת ב- 8 מיליון דולר עם שמן משאבי נפט וגז לרכישת 5% ברישיון 387 / "שמן"