ייצוג שותפות חיפושי נפט במו"מ לחתימת הסכם ביצוע סקר סייסמי ימי (3D) בהיקף של 6 מיליון דולר