גינקו חיפושי נפט השלימה עסקת מיזוג במהופך עם שלד בורסאי אוריאלי ושינתה את שמה ל"גוליבר אנרג'י"