ייצוג רציו חיפושי נפט בגיוס הון בהיקף של 258 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל-אביב