תשקיף_מדף_רציו_שוק_ההון

תשקיף מדף רציו חיפושי נפט בבורסה לניירות ערך בתל-אביב | שוק ההון 1/2014

January 2014

 עוה"ד איתי ברפמן ורעות הולנדר ממשרדנו טיפלו בתשקיף המדף של השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט (1992), אשר פורסם בחודש ינואר 2014.

 
העבודה על התשקיף כללה בין היתר השגת האישורים הנדרשים לצורך פרסום תשקיף מדף מידי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
 
רציו הינה שותפות מובילה לחיפושי נפט וגז, המתמקדת בחיפושים והפקה של נפט וגז במים עמוקים באגן המזרחי של הים התיכון. רציו שותפה (בשיעור 15%) בתגליות הגז לוייתן ודולפין ברישיונות רציו ים. בנוסף, רציו היא השותפה הבכירה (70%) ברישיונות נטע ורועי ("היתר גל").
 
תגלית לוויתן היא תגלית בקנה מידה עולמי מבחינת כמות, איכות ופוטנציאל הפקה – שדה הגז הגדול ביותר באגן הלבנט.
 
משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מלווה באופן שוטף את רציו מאז הקמתה בשנת 1992, במגוון תחומים, לרבות בתחום שוק ההון.