עסקאות אנרגיה

ייצוג שותפות ציבורית זרח בעסקה המוערכת ב- 8 מיליון דולר עם שמן משאבי נפט וגז לרכישת 5% ברישיון 387 / "שמן"

August 2012

 עורכי דין במשרד עו"ד ד"ר זאב הולנדר, בהובלת עו"ד איתי ברפמן ייצגו את זרח חיפושי נפט וגז – שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעסקה לרכישת 5% ברישיון חיופשי נפט 387 / "שמן".

 
רישיון 387 / "שמן" הינו רישיון ימי במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, בעומקי מים מ- 25 מ' ועד 250 מ', במרחק של כ- 20- 6 ק"מ ממערב לרצועת החוף שבין פלמחים לבין אשקלון ובו מספר שותפים.
 
עו"ד איתי ברפמן, שותף בכיר במשרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר, עוסק רבות בעסקאות בתחומי נפט וגז , אנרגיה וקידוחים, לרבות בהיבטי מימון הפעילות בהם.
 
 משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג את לקוחותיו בעסקאות בתחום האנרגיה, לרבות עסקאות Farmout של רישיונות נפט וגז