משרד עורכי דין הנפקה

ייצוג רציו חיפושי נפט בגיוס הון בהיקף של 258 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

May 2011

איתי ברפמן, עו"ד ושותף במשרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר, בסיועם של עורכי דין נוספים מהמשרד, טיפל בייצוג השותפות רציו חיפושי נפט (סימול: רצו) בהנפקה לציבור של יחידות השתתפות ואופציות בהיקף של 258 מיליון ש"ח.

 
במסגרת ההנפקה, המשרד ייצג את השותפות בפני רשות ניירות ערך ומול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בקבלת אישורן להנפקה. כמו כן, טיפל המשרד במתן חוות דעת בתחום המס, העוסקת בין היתר בכללי מיסוי מיוחדים החלים על שותפויות נפט והמשקיעים בהן, אשר נכללה במסמכי ההנפקה.
 
הצוות המוביל של משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג את רציו חיפושי נפט מאז הנפקתה הראשונה לציבור בשנת 1993.