ייעוץ לחברות חיתום לידר, פועלים IBI ודיסקונט חיתום בהנפקה ראשונה IPO של שמן משאבי נפט וגז, בה גויסו כ- 120 מיליון ש"ח

December 2011

עורכי דין במשרד ד"ר זאב הולנדר בהובלת איתי ברפמן,עו"ד, ייצגו מספר חברות חיתום מובילות, ביניהן לידר שוקי הון, בהנפקה ראשונה לציבור IPO בבורסה לניירות ערך בתל-אביב של חברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ.

 
במסגרת ההנפקה הציעה חברת שמן ניירות ערך לציבור, לרבות מניות ומספר סדרות של כתבי אופציה.
 
משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג תאגידים בהנפקות וגיוסי הון לפי חוק ניירות ערך וכן מלווה באופן שוטף תאגידים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, המשרד מייצג גם חברות חיתום מובילות במסגרת הנפקות לציבור ועסקאות הקצאה פרטית.