חדשות ופרומים משפטיים - שוק ההון, מסחרי, מיסים, אנרגיה

חדשות ופרסומים

הנחיות סביבתיות - קידוחי נפט ביבשה ובים

ינואר 2014

לאחרונה פרסם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, באתר המשרד, הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי, אשר הוכנו מתוקף חוק הנפט ותקנותיו. ההנחיות הסביבתיות כוללות דרישות אותן בעלי הזכויות מחויבים לקיים, דברי הסבר ונספחים בהם מפורטות הנחיות לדוגמא, אשר יותאמו לכל מקרה באופן פרטני. 

הינכם מוזמנים להתעדכן בחדשות משרדנו ולעיין במבחר מדריכים משפטיים בתחומי פעילות שונים