הקמת חברה בקפריסין - על ידי בעל רשיון ASP

המשרד בקפריסין מאפשר להקים במהירות וביעילות חברה בקפריסין וכן חברות אופשור (offshore) בתצורה המתאימה לצרכיו של הלקוח (custom made), ומסייע בפתיחת חשבון בנק באירופה או במיקום אחר בעולם, מינוי דירקטורים מקומיים (nominee directors) והחזקה של מניות החברה בנאמנות, במידת הצורך. חשוב לציין, כי בשונה מנותני שירותים דומים רבים, משרד HOLENDER בקפריסין נמנה על קבוצה מצומצמת של בעלי רישיון מטעם הרפובליקה לפעול בתחומי נאמנויות והקמת חברות בקפריסין (ASP) והוסמך לעניין זה על ידי רשות ניירות ערך הקפריסאית (CySEC).

 

סוגי חברות בקפריסין

בקפריסין ניתן להקים חברות פרטיות או ציבוריות, ובהן חברות מוגבלות במניות וחברות מוגבלות בערבות. כמו כן, ניתן להקים שותפות מוגבלת, כאשר בדרך זו בוחרות להתאגד לרוב קרנות השקעה פרטיות. המשרד בקפריסין מקים ומלווה גם חברות אופשור בטריטוריות אחרות בעולם, לרבות אופשור (offshore) כגון, איי הבתולה (BVI), איי סישל, אנטיגואה ועוד.
 

חברות מדף

באפשרות לקוחות המשרד בקפריסין להזמין חברת מדף (shelf company) קיימת, וזאת לצורך חסכון בזמן המתנה לאישור שם ורישום חברה חדשה או למטרות נוספות לפי צרכי הלקוח. יוער, כי עלות רכישת חברת מדף גבוהה יותר מעלות רישום חברה חדשה בקפריסין ויש לקבל לעניין זה ייעוץ פרטני. כמו כן, בהתאם לדרישות ולזמינות, ניתן לרכוש חברות מדף שהוקמו במדינות אחרות, לרבות אופשור.
 

הון מניות של חברה בקפריסין

הון המניות המינימלי  – 1.00 אירו. מניסיונינו, בעת הקמת חברה בקפריסין נהוג לרשום הון מניות בסך 1,000 מניות בנות 1.00 אירו ע.נ. כל אחת.
הון המניות המקסימלי – גובה הון המניות המקסימלי של חברה בקפריסין נקבע בתזכיר החברה ו/או בתקנון ההתאגדות (Memorandum and Articles) של החברה.
 

מינוי דירקטור ומזכיר של חברה בקפריסין

אדם פרטי או חברה יכולים לכהן בתור דירקטור של חברה בקפריסין. אין חובה כי הדירקטור יהיה מקומי. יחד עם זאת, נדרש כי ימונה מזכיר חברה תושב קפריסין.
 

מי יכול לשמש כבעל מניות בחברה

הכלל הוא שבחברה בפרטית מספר בעלי מניות לא יפחת מ- 1 ולא יהא גדול יותר מ- 50.
גם חברות וגם אנשים פרטיים כשירים לשמש בתור בעלי מניות של חברה בקפריסין. אין חובה כי הם יהיו תושבי קפריסין.
מניות החברה יכולות להיות מוחזקות בנאמנות עבור בעל מניות, על ידי נאמן (חברה או אדם פרטי). יש להדגיש, כי לפי החוק בקפריסין חברות נאמנות אשר החזקת מניות עבור אחרים היא חלק מפעילותן העיסקית השוטפת מחויבות לקבל רישיון ASP מטעםן רשות ניירות ערך של קפריסין (CySEC). משרד HOLENDER קפריסין מחזיק כחוק רישיון ASP, מה שמאפשר את עיסוקו החוקי והמפוקח בתחום זה.
 
למידע נוסף אודות הקמת חברה בקפריסין באופן מהיר, בטוח וישירות על ידי בעל רישיון ASP המוסמך על ידי CySEC, ניתן לפנות ישירות למשרד בקפריסין באמצעות דוא"ל office@holendercyprus.com או בטלפון 357-24660120+. כמו כן, אתם מוזמנים לפנות בעניין זה גם לעו"ד ד"ר זאב הולנדר בטלפון 03-5665005 (נא לציין כי הפניה הינה בקשר לפעילות המשרד בקפריסין).
 
 

הולנדר קפריסין היא חברת שירותי ASP מוסמכת על ידי רשות ניירות ערך בקפריסין (CySEC) ומציעה לראשונה בישראל שירותי הקמת חברות, פתיחת חשבון בנק ונאמנויות באופן ישיר על ידה וללא פערי תיווך או סוכנות. רישיון ASP מבטיח עמידה בסטנדרטים גבוהים הקבועים בחוק המסדיר את פעילות הנאמנויות ומתן שירותי ניהול חברות בקפריסין. לקבוצת HOLENDER מוניטין של למעלה מ- 15 שנים בתחומי נאמנויות, הקמה וניהול של חברות בחו"ל, וכן תכנון והקמה של מבני החזקה רב-לאומיים. על לקוחות הקבוצה נמנים קרנות, בנקים, חברות ציבוריות, חברות הייטק, חברות אנרגיה, אנשי עסקים ויזמים מובילים, ועוד.