Holender Law

הקמה וניהול של חברות בקפריסין

משרד הולנדר קפריסין הינו בעל רישיון ASP מטעם רשות ניירות ערך של קפריסין (Cyprus Securities and Exchange Commission) לתחומי פעילותו ומפוקח על ידה. המשרד עוסק בפתיחה, הקמה, ניהול וליווי של חברות בקפריסין המוקמות על ידי תושבים זרים (שכוללים גם ישראלים רבים) וכן, באמצעות רשת סוכנים בינלאומית, גם בהקמה וליווי של תאגידים במדינות נוספות. כן עוסק המשרד בקפריסין בפתיחת חשבונות בנק בחו"ל, וניהולם עבור לקוחותיו. המשרד בקפריסין מעניק שירותים לרואי חשבון ועורכי דין ישראלים, ונוקט בסטנדרטים גבוהים ובלתי מתפשרים של אתיקה וקולגיאליות בשיתוף פעולה עמם. 

 

קפריסין - יעד מועדף של הקמת חברות וניהול עסקים בינלאומיים

קפריסין, בהיותה חברה באיחוד האירופי המעניקה תנאי מיסוי נוחים במיוחד לתושבים זרים ולחברות המתאגדות בתחומה, הינה יעד מועדף להקמת חברות ושותפויות אשר דרכן מנוהלת פעילות עסקית ברחבי העולם על ידי ישראלים ותושבים זרים, ובפרט באיחוד האירופי ומדינות ברה"מ לשעבר (לרבות רוסיה, אוקראינה, גיאורגיה וקזחסטן). לקפריסין, מחד, מאפיינים רבים של "אופשור", אולם מאידך מדובר במדינה אירופית סולידית אשר לה כ- 60 אמנות בינלאומיות עם מדינות שונות בעולם, למניעת כפל מס. לצד כל אלה, עלויות הקמה וניהול חברה בקפריסין הן נוחות יחסית, גם ביחס ביחס למדינות אופשור רבות.
  

יתרון הליווי הצמוד על ידי משרד בוטיק מקומי בקפריסין

המשרד בקפריסין מאפשר ללקוחות ישראלים ליהנות מליווי צמוד ואיכותי על ידי משרד מקומי בעל רישיון מטעם Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), בו הם מהווים לקוחות מוערכים וחשובים, ובמידת הצורך יכולים לקבל הסברים גם בשפה העברית. המשרד עצמו עומד בסטנדרטים המחמירים של הרשויות בקפריסין ומפוקח על ידן. המשרד בקפריסין הינו בעל רישיון ASP תחת החוק החדש L196 (I) 2012.
 

פתיחת חשבונות בנק בחו"ל

המשרד בקפריסין מקל על לקוחותיו את תהליכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, בקפריסין ובמדינות נוספות. עובדי המשרד מסייעים בהפניות (Introduction) למוסדות בנקאיים ופיננסיים מובילים, כולל Private Bank Account ו- Corporate Bank Account, לרבות ליווי מקצועי בהליכי ה- KYC וה- AML המחמירים אשר כיום הם בגדר תנאי חובה לפתיחת חשבונות בנק ברוב מוחלט של בנקים זרים מובילים. לאור ניסיונו בעבודה מול הבנקים בחו"ל, משרד קפריסין יכול לשמש בתור ממליץ Intermediary ללקוחות חדשים.
 

השירותים הניתנים על ידי המשרד בקפריסין (כולל פתיחת חשבון בנק ושירותי Introduction)

  • הקמה ורישום של חברות ושותפויות, פרטיות וציבוריות
  • שירותי Compliance
  • מינוי דירקטורים מקומיים (Nominee Directors)
  • פתיחת חשבונות בנק בקפריסין ומדינות נוספות, וניהולם מרחוק לפי דרישה
  • שירותי Introduction מול בנקים ומוסדות פיננסיים אשר מתנים קבלת לקוחות חדשים אך ורק באמצעות Intermediary (כולל הדרכה וסיוע בהליכי ה- KYC ועמידה בכללי ה- AML)
  • ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות בקפריסין
  • יצירה וניהול נאמנויות
  • טיפול במסמכים מול הרשויות
  • שירותי משרד וכתובת מקומיים
  • שירותים נוספים לפי דרישה בתחום ה- Corporate Services and Administrative Services

לבירורים וקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למשרד בקפריסין בדוא"ל office@holendercyprus.com או בטלפון 357-24660120+. כמו כן, ניתן לפנות בעניין זה גם למי שמייצג את המשרד בארץ, עו"ד ד"ר זאב הולנדר בטלפון 03-5665005 (נא לציין כי הפניה הינה בקשר לפעילות המשרד בקפריסין).

המשרד בקפריסין הוא בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך של קפריסין (Cyprus Securities and Exchange Commission) ומפוקח על ידה. המשרד פתוח לשיתופי פעולה עם רואי חשבון ועורכי דין מישראל אשר מבקשים להעניק שירות מקצועי ויעיל בתחומי פתיחה וניהול חברות בקפריסין ללקוחותיהם באמצעות משרד מקומי בקפריסין המחויב לסטדנדרטים גבוהים של אתיקה וקולגיאליות ואשר הלקוחות הישראלים בו הם לקוחות חשובים ומוערכים.