עורכי דין אנרגיה - עסקה

עסקה לצירוף רציו חיפושי נפט לרישיונות "שרה" ו"מירה" | אנרגיה 4/2014

April 2014

משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר ייצג את בעלי הרשיונות 347  /"מירה" ו- 348 /"שרה" בעיסקה לצירופה של רציו כשותפה ברישיונות אלה, בשיעור של 20%.

 
רשיונות חיפושי נפט "מירה" ו- "שרה" ממוקמים בים התיכון, מול חופי ישראל. מלבד הסדרץ נושא העברת חלק מהזכויות ברשיונות לרציו, הסכם העסקה כלל גם תנאים נוספים, לרבות תשלומים בגין החזר הוצאות עבר במקרה של תגלית מסחרית. שותפות מוגבלת רציו חיפושי נפט (1992) היא אחת משותפויות חיפושי גז ונפט הוותיקות בישראל, ויחידות ההשתתפות שהנפיקה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
 
עורכי דין של משרדנו מייצגים חלק מבעלי הרישיונות ברישיונות "שרה" ו-"מירה" מאז שנת 2010, לרבות במהלך הקידוחים ברישיונות אלו שהתקיימו בשנת 2012.