אנרגיה | נפט וגז

אנרגיה | נפט וגז

 

משרד עו"ד ד"ר זאב הולנדר מייצג תאגידים בולטים הפועלים בתחום נפט וגז בישראל. סקטור האנרגיה בישראל, ובפרט תחום חיפושי נפט שבו, הינו מהמתפתחים בכלכלה המקומית בשנים האחרונות. עורכי דין במשרדנו מלווים שותפויות גז ונפט הנסחרות במדדי בלו-טק ותל-אביב 100 של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כמו גם חברות אנרגיה זרות הפועלות בישראל. כמו כן, המשרד מייצג אנשי עסקים המבקשים לבצע השקעות ולפתח נכסי נפט. תחום חיפושי נפט וגז טבעי מתאפיין בכללי רגולציה ייחודיים במתעדכנים באופן תדיר, ועל כן ישנה חשיבות מיוחדת לעובדה כי לצוות המוביל של המשרד ניסיון של כשני עשורים בעבודה שוטפת מול משרד התשתיות הלאומיות, הממונה לענייני הנפט ומשרד האוצר (אגף מס הכנסה) אשר להם סמכויות רבות בתחום זה. 

 

חיפושי נפט וגז - רגולציה

תחום חיפושי נפט וגז בישראל מוסדר בעיקרו על ידי חוק הנפט, תשי"ב-1952 וכן על ידי תקנות הנפט, תשי"ג-1953. כמו כן, התאגידים העוסקים בפיתוח נכסי נפט בישראל חשופים לרגולציה מכח חוק ההגבלים העסקיים ובנוסף, אלו מהם אשר ני"ע שלהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב כפופים גם להנחיות ספציפיות של רשות ניירות ערך.

 

הסכמים - תפעול משותף (JOA) והתקשרויות עם יועצים גיאולוגיים, קבלני קידוח וחברות אנרגיה

עורכי דין במשרד ד"ר זאב הולנדר הינם בעלי ניסיון מיוחד במינו בייצוג חברות ושותפויות חיפושי נפט וגז בהסכמים ייחודיים לתחום של פיתוח נכסי נפט ומאגרי גז טבעי. הסכמים אלו דרושים על מנת להתקשר עם הגורמים המקצועיים על מנת לעמוד בביצוע תכנית העבודה אשר נקבעת עם הענקת רישיון חיפושי נפט על ידי הממונה לענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות. בשלבי פיתוח ראשונים מדובר לרוב בהסכמי תפעול משותף של רישיון הנפט על ידי השותפים בו (JOA), התקשרויות עם חברות לביצוע סקרים סייסמיים בשטחי רישיונות נפט, חברות ייעוץ שונות וכן עם חברות קידוחים. עורכי דין במשרד עו"ד ד"ר זאב הולנדר הינם בעלי ניסיון בייצוג בעלי רישיונות גז ונפט מקומיים מובילים וכמו גם של מפעילים (operators), אשר ביניהם ניתן למנות חברות זרות ידועות הנסחרות בבורסות ניירות ערך בארה"ב ואירופה.
 

עריכת דיווחים לבורסה לפי הנחיות רשות ניירות ערך (ני"ע), מודל PRMS

משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר הינו משרד מוביל בתחום שוק ההון לפי דירוגי איכות שונים ועוסק שנים רבות בייצוג תאגידים ישראלים וזרים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אשר בהם בולטות במיוחד שותפויות נפט. כללי הדיווח ביחס לעסקאות בתחום חיפושי נפט וגז הינם ייחודיים לתחום זה, כאשר מלבד חובות הדיווח הרגילות נדרשים התאגידים על ידי רשות ניירות ערך לערוך ולתזמן את דיווחיהם בצורה מיוחדת. עריכת הדיווחים של תאגידים אלו דורשת ניסיון ומומחיות רבים ושנה מהמקובל בסקטורים אחרים.