ייעוץ לחברות חיתום לידר, פועלים IBI ודיסקונט חיתום בהנפקה ראשונה IPO של שמן משאבי נפט וגז, בה גויסו כ- 120 מיליון ש"ח